Polityka prywatności firmy Dental Print 3D s.c.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z realizacja przez firmę Dental Print 3D usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie „Ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanym dalej RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest Dental Print 3D s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szymanowskiego 2; NIP 584-27-81-578; e-mail: info@dentalprint3d.pl zwanej w dalszej części Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające na celu zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług;
– obsługi zapytań przekazywanych drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego;
– dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: 

– jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług,
– brak danych w formularzu kontaktowym określonych jako obowiązkowe uniemożliwia obsługę oraz udzielenie odpowiedzi przez administratora na przesłaną wiadomość.

7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć. Jednak cofnięcie zmiany nie wpływa na przetwarzanie danych związanych z realizacją usługi zleconą przed jej cofnięciem.

8. Do treści podanych danych osobowych przysługuje prawo:

– dostępu,
– żądania ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Na podstawie upoważnienia administratora lub umowy z administratorem, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą:

– księgową i prawną,
– informatyczną administratora,
– lub podmioty którym administrator zlecił sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem świadczonych usług.

Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Dane osobowe przechowywane są przez okres świadczenia usług na podstawie udzielonej zgody do czasu odwołania zgody. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, dane przechowywane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych.

12. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach,
– poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

13. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niniejszej strony internetowej.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Urządzenia mobilne:

– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przyjętej Polityce Prywatności na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. Wszelkie wprowadzane zmiany będą publikowane na stronie internetowej wraz z aktualną datą edycji.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Dental Print 3D. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.