Szablony oparte na zębach

Brak pojedynczy - implantacja późna

Uzupełnienie braku pojedynczego zęba to jedno z najczęstszych wskazań w implantologii. Szablony do nawigacji w takich wskazaniach oparte są zazwyczaj na zębach. Długość i rozpiętość szablonu uzależniona jest od kształtu łuku zębowego.

Projektując takie szablony staramy się aby szablon był:

  • Łatwy w użyciu przez operatora
  • Nie może być zbyt krótki. W trakcie zabiegu operator i asysta powinni mieć łatwy dostęp aby docisnąć szablon do podłoża.
  • Stabilny (brak bujania się na zębach)
  • Dopasowany (pasywne osadzenie). Pasywność szablonu oznacza jak ciasno lub jak luźno szablon osadzony jest na zębach. W przypadku zbyt ciasnego dopasowania istnieje ryzyko złamania szablonu lub niedokładnego osadzenia go na zębach co w konsekwencji wpłynie na precyzję przeprowadzanego zabiegu

Brak pojedynczy - implantacja natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa wymaga przygotowania szablonu zanim ząb w miejscu którego planowany jest implant zostanie usunięty. W celu wykonania takiego szablonu lekarz musi dostarczyć model gipsowy lub skan wewnątrz ustny z zaznaczeniem zęba do ekstrakcji. W procesie planowania i projektowania szablonu zostanie wykorzystany skan modelu lub skan wewnątrz ustny z wirtualnie usuniętym zębem. Przed zabiegiem lekarz otrzymuje szablon, który jest dopasowany do sytuacji, która nastąpi po usunięciu zęba zaplanowanego do ekstrakcji. Bardzo często implantacja natychmiastowa jest połączona z obciążeniem natychmiastowym implantu koroną tymczasową. Jeśli producent systemu implantologicznego zapewnia odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w nawigacji komputerowej to możliwe jest przygotowanie szablonu, który będzie miał także zaznaczone wskaźniki do pozycjonowanie indeksu implantu. Pozwoli to na precyzyjne wprowadzenie implantu i osadzenie na nim przykręcanej korony tymczasowej wykonanej przez przeprowadzeniem zabiegu.

Brak skrzydłowy

Braki skrzydłowe w szczęce i w żuchwie wymagają wykonania specjalnych szablonów, które najczęściej będą oparte na zębach i na śluzówce. W uzasadnionych przypadkach najlepsze programy do planowania umożliwiają wykonanie tzw. szablonów mieszanych gdy można wykonać szablon oparty na zębach, śluzówce i na kości. Taka konstrukcja w przypadku braków skrzydłowych zwłaszcza w żuchwie jest najlepsza. Planowane jest wówczas dodatkowe podparcie w postaci „stopy” wybiórczo opierającej się na odsłoniętej części wyrostka zębodołowego. Taka możliwość zwiększa stabilność szablonu oraz precyzję wykonania preparacji i wprowadzenia implantu dzięki unikaniu ryzyka uginania się szablonu na podłożu śluzówkowym. W przypadku braków skrzydłowych w szczęce istnieje możliwość zwiększenia stabilności szablonu poprzez zaplanowanie dodatkowego podparcia na podniebieniu twardym lub zastosowanie stabilizacji szablonu dodatkowymi pinami lub śrubami na kości.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE RODZAJE SZABLONÓW

BIBLIOTEKA IMPLANTÓW

Tabela kompatybilności – najważniejsze systemy implantologiczne dostępne w naszej bibliotece.

Wykonujemy wszystkie typy szablonów:

– oparte na śluzówce
– do redukcji kości
– do implantacji natychmiastowych
– mieszane
– stabilizowane na kości pinami

Potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas – mamy ponad 25 lat doświadczenia w implantologii i protetyce!