Szablony przy bezzębiu

Bezzębie szczęka

Szablony do bezzębia w szczęce mogą być osadzone na śluzówce, bezpośrednio na kości lub mogą mieć mieszane podparcie z dodatkową stabilizacją na kości. Wymogiem dla uzyskania wysokiej precyzji jest bardzo dokładne osadzenie i umocowanie szablonu. Stabilność osiągamy przez zaprojektowanie podparcia na podniebieniu, które w trakcie osadzania oraz prowadzenia zabiegu pozwala na dociśnięcie szablonu do podłoża.

Dodatkowe narzędzia, które zwiększą stabilność szablonu to mocowanie przy pomocy śrub lub dedykowanych pinów.
Dobrze zaprojektowany szablon do bezzębia szczęki uwzględnia także sposób podania znieczulenia. Celem jest uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka przesunięcia szablonu spowodowanego wstrzykiwanym w tkanki środkiem znieczulającym.

Rekomendacje:

  • Badanie TK/CBCT powinno być wykonane z szablonem radiologicznym z markerami radiologicznymi
  • Należy pobrać wycisk alginatowy lub silikonowy aby przenieść precyzyjnie informacje o stanie tkanek miękkich (skanowanie wewnątrzustne nie jest rekomendowane w tym przypadku). Odlany model gipsowy należy wówczas zeskanować i zapisać w formacie STL.

Bezzębie żuchwa

Szablony do bezzębia w żuchwie mogą być osadzone bezpośrednio na kości lub mogą mieć mieszane podparcie częściowo na śluzówce i kości oraz dodatkową stabilizację na kości przy pomocy elementów retencyjnych jak piny lub śruby. W przypadku planowania takich szablonów jednym z wymogów jest przeniesienie informacji zarówno o kości jak i o tkankach miękkich. Odpowiednio zaplanowane postępowanie przez lekarza pozwoli także dostarczyć informacje o zębach.

Rekomendacje:

  • Badanie TK/CBCT powinno być wykonane z szablonem radiologicznym z markerami radiologicznymi
  • Należy pobrać wycisk alginatowy lub silikonowy aby przenieść precyzyjnie informacje o stanie tkanek miękkich (skanowanie wewnątrzustne nie jest rekomendowane w tym przypadku). Odlany model gipsowy należy wówczas zeskanować i zapisać w formacie STL.

Bezzębie z redukcją kości

Szablony do zabiegów z redukcją kości wymagają bardzo precyzyjnego planowania ze strony lekarza. Są stosowane w celu redukcji wyrostka zębodołowego w pionie, najczęściej w przednim odcinku żuchwy lub szczęki. Wysokość redukcji uzależniona jest od wskazań i planowanego uzupełnienia protetycznego.

Rekomendacje:

  • Badanie TK/CBCT powinno być wykonane z szablonem radiologicznym z markerami radiologicznymi
  • Należy pobrać wycisk alginatowy lub silikonowy aby przenieść precyzyjnie informacje o stanie tkanek miękkich (skanowanie wewnątrzustne nie jest rekomendowane w tym przypadku). Odlany model gipsowy należy wówczas zeskanować i zapisać w formacie STL.

Wskazania:

  • Supraerupcja wyrostka zębodołowego
  • Technika All-on-4
  • Mały wymiar przedsionkowo-językowy w części grzbietowej wyrostka

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE RODZAJE SZABLONÓW

BIBLIOTEKA IMPLANTÓW

Tabela kompatybilności – najważniejsze systemy implantologiczne dostępne w naszej bibliotece.

Wykonujemy wszystkie typy szablonów:

– oparte na śluzówce
– do redukcji kości
– do implantacji natychmiastowych
– mieszane
– stabilizowane na kości pinami

Potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas – mamy ponad 25 lat doświadczenia w implantologii i protetyce!