Szablony redukcyjne

Szablony do wierteł pilotowych

Szablony do wierteł pilotowych umożliwiają wyznaczenie osi wiercenia dla kolejnych wierteł koniecznych do końcowego opracowania łoża pod implant. Znając średnicę wiertła pilotowego można dobrać odpowiedni rozmiar tulei, która osadzona w szablonie zabezpieczy ściany szablonu przez skrawaniem i niekontrolowanym wtłoczeniem do rany.

Rekomendacje:

  • Średnica wiertła pilotowego warunkuje dobór tulei osadzanej w szablonie
  • Dostępne dla dowolnego systemu implantologicznego

Szablony do pełnej osteotomii

Szablony te umożliwiają wykonanie preparacji w kości pod docelową średnicę planowanego implantu. Najczęściej powiązane są z dedykowanym zestawem do nawigacji komputerowej producenta systemu implantologicznego. Znając średnice implantów można też zastosować zestawy uniwersalne niezależnych producentów.

Rekomendacje:

  • Optymalne opracowanie średnicy łoża kostnego

Szablony do pełnej nawigacji

Szablony do pełnej nawigacji służą do wykonania pełnej osteotomii oraz wprowadzenia implantu. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanych zestawów do nawigacji komputerowej oferowanych przez producenta danego systemu implantologicznego. W zależności od typu narzędzi mogą być szablony z osadzonymi dedykowanymi tulejami lub tzw. bez tulejowe.

Rekomendacje:

  • Optymalne opracowanie średnicy łoża kostnego oraz optymalne wprowadzenie implantu na głębokość
  • Optymalne pozycjonowanie indeksu implantu względem zaplanowanej pozycji łącznika na etapie planowania

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ POZOSTAŁE RODZAJE SZABLONÓW

BIBLIOTEKA IMPLANTÓW

Tabela kompatybilności – najważniejsze systemy implantologiczne dostępne w naszej bibliotece.

Wykonujemy wszystkie typy szablonów:

– oparte na śluzówce
– do redukcji kości
– do implantacji natychmiastowych
– mieszane
– stabilizowane na kości pinami

Potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas – mamy ponad 25 lat doświadczenia w implantologii i protetyce!