fbpx

Blog

Planowanie implantologiczne z zastosowaniem szablonu do pełnej nawigacji – #CASE 1

Integralną częścią naszej pracy Dental Print 3D jest wsparcie w planowaniu. Ciekawy przypadek z wczoraj – stosunkowo trudna sytuacja kliniczna.

Przypadek pacjentki, która po 7 latach straciła implant w pozycji 45 wskutek złamania łącznika. Implant niestety został usunięty. Po 4 miesiącach od eksplantacji planowanie zabiegu w celu odbudowy braku skrzydłowego.

PROBLEM: Mała ilość kości w wymiarze pionowym oraz bliskość przebiegu pęczka naczyniowo-nerwowego.

ROZWIĄZANIE: Wszczepienie 2 implantów krótkich w pozycjach 45 i 46 i następnie zblokowanie wszystkich 3 implantów pracą protetyczną przykręcaną.

NARZĘDZIA: Szablon do pełnej nawigacji.

WĄTPLIWOŚCI i MOŻLIWOŚCI: W takim przypadku większość programów do planowania implantologicznego pozwoli na zaplanowanie szablonu opartego na zębach i śluzówce… Ale czy to jest bezpieczne rozwiązanie?

Z mojego doświadczenia wynika, że szablon oparty na śluzówce przy braku skrzydłowym będzie miał pewien stopień ugięcia w trakcie pracy spowodowany chociażby sprężystością tkanek miękkich. NAJLEPSZYM rozwiązaniem dla mnie jako praktyka jest zaplanowanie i wykonanie szablonu który wybiórczo będzie oparty na zębach, śluzówce i na kości…

Proszę zobaczyć jak na zamieszczonych ilustracjach wygląda szablon podparty na zębach i na śluzówce (kolor biały) oraz jaka jest różnica z podparciem na kości w odcinku skrzydłowym (kolor brązowy). Dla zilustrowania zamieszczam przekroje i obrazy 3D.

Program do planowania: coDiagnostix®
Implanty: Straumann Standard Plus Short Roxolid® SLActive D4.1mm/L4mm

Krzysztof Chmielewski

Krzysztof Chmielewski

Lekarz dentysta, specjalista w zakresie implantologii, sterowanej regeneracji kości i stomatologii estetycznej.

Napisz komentarz

Dental Print 3D

Oferujemy nadzór nad projektowaniem pozycji implantów i wykonaniem szablonów do nawigacji ze strony doświadczonego lekarza implantologa. W swojej bogatej bazie danch posiadamy ponad 80 systemów implantologicznych.

Przeczytaj również

Znajdź nas na